Покупка недвижимости

1. Убедитесь, что рельеф местности позади недвижимости имеет „что-то” в форме опоры. Лучшим решением был бы естественный рельеф местности, такой как холм, горы, лес; либо „искусственное” сооружение (в основном в городах) более высокое здание, высотка и т.п. (Представьте себе стул: сидение — это ваш участок, а спинка стула – ваша „опора”. Понятно?)

2. Слева (стоя спиной к недвижимости) должно стоять здание выше вашего; справа – ниже вашего.

3. Самые лучшие участки/территории — в форме квадрата или прямоугольника. Избегайте участков неправильной формы, особенно таких, у которых слишком много „отсутствующих углов” (нет правильной формы).

4. Не покупайте недвижимость, которая находится прямо напротив длинной дороги.

5. Входные двери должны быть пропорциональны величине здания.

6. Входные двери не должны находиться непосредственно напротив лестницы, задних дверей или окна.

7. Ни кухня, ни туалет не должны находиться посередине дома (вид сверху на плане).

8. Убедись, что туалет не находится над основным входом в здание/дом.

9. Постарайтесь купить дом/квартиру, основной вход которого обращён в сторону одного из ваших положительных направлений (в соответствии с формулой КУА).

  1. Upewnij się, że ukształtowanie terenu z tyłu nieruchomości ma ?coś? na kształt wsparcia. Najlepszym rozwiązaniem byłoby naturalne ukształtowanie terenu, takie jak: wzgórza, góry, las; lub ?sztuczne? (głównie w miastach) wyższy budynek, wieżowiec itp. (Wyobraź sobie krzesło; siedzenie będące Twoją działką, a oparcie krzesła będące Twoim ?wsparciem?).

  2. Na lewo (stojąc plecami do nieruchomości) powinien stać wyższy budynek od Twojego; na prawo ? niższy.

  3. Najlepsze są działki/grunty w formie kwadratu lub prostokąta. Unikaj tych o nieregularnych kształtach, szczególnie tych, które mają zbyt wiele ?brakujących kątów? (nie mają regularnego kształtu).

  4. Nie kupuj nieruchomości, która znajduje się na wprost długiej drogi.

  5. Drzwi wejściowe powinny być proporcjonalne do wielkości budynku.

  6. Drzwi wejściowe nie powinny znajdować się bezpośrednio, naprzeciw schodów, tylnych drzwi albo okna.

  7. Ani kuchnia, ani toaleta nie powinny znajdować się w środku domu (patrząc na plan).

  8. Upewnij się, że toaleta nie znajduje się nad głównymi drzwiami budynku/domu.

  9. Spróbuj kupić dom/mieszkanie, w którym główne wejście zwrócone jest w stronę jednego z Twoich dobrych kierunków (zgodnie z formułą KUA).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Close